تیم زنجان با شکست آذربایجان غربی قهرمان مسابقات بدمینتون قهرمانی خردسالان پسر کشور شد

تیم زنجان با شکست آذربایجان غربی قهرمان مسابقات بدمینتون قهرمانی خردسالان پسر کشور شد

تیم زنجان با شکست آذربایجان غربی قهرمان مسابقات بدمینتون قهرمانی خردسالان پسر کشور شد تیم زنجان با شکست آذربایجان غربی قهرمان مسابقات قهرمانی کشور خردسالان پسر کشور در قم شد. ،مسابقات قهرمانی کشور خردسالان پسر در شهر قم در حال برگزاری است در بخش تیمی ا...

تیم بدمینتون دانشگاه شیراز قهرمان رقابتهای المپیاد فرهنگی  ورزشی دانشجویان پسر در ارومیه شد

تیم بدمینتون دانشگاه شیراز قهرمان رقابتهای المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر در ارومیه شد

تیم بدمینتون دانشگاه شیراز قهرمان رقابتهای المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر در ارومیه شد   تیم بدمینتون دانشگاه شیراز قهرمان رقابتهای المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر در ارومیه شد ،در رقابت پایانی این مسابقات که عصر روز شنبه برگزار شد، تیم شیراز با...