آخرین رده بندی بدمینتون بازان ایرانی دررنکینگ جهانی(هفته ۱۰ سال ۲۰۱۱)

آخرین رده بندی بدمینتون بازان ایرانی دررنکینگ جهانی(هفته ۱۰ سال ۲۰۱۱)

آخرین رده بندی بدمینتون بازان ایرانی دررنکینگ جهانی(هفته ۱۰ سال ۲۰۱۱)

کاوه مهرابی دررقابتهای جام فجر 89درآخرین رنکینگ اعلام شده توسط فدراسیون   جهانی بدمينتون جایگاه بدمینتون بازان کشورمان نسبت به هفته قبل تغییرات زیادی همراه نبود،در سینگل مردان در حال حاضر در بین بدمینتون باز ان کشورمان کاوه مهرابی با رنکینگ ۱۱۱ در صدر قرار دارد و علی شاه حسینی با کسب رتبه ۱۱۸در جایگاه دوم  می باشد،در قسمت بانوان سحر زمانیان با رنکینگ ۲۴۰  بهترین وضعیت را داراست و نگین امیری پوربارنکینگ۲۴۴  در رتبه بعدی قراردارد،این دو بدمینتون باز به ترتیب صعود ۶۰ و ۶۹ پله ای در رنکینگ داشتند،.آخرین  رنکینگ بازیکنان ایرانی به شرح ذیل است:

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دیدن متن کامل خبر به قسمت ادامه مطلب مراجعه کنید

سینگل مردان
                

 نام و نام خانوادگی              امتیاز                              رده بندی   

1-کاوه مهرابی                      1۲۹۸۰                                 ۱۱۱

2-علی شاه حسینی             ۱۲۴۹۰                                 ۱۱۸

۳-سروش اسکندری              ۶۹۵۰                                   ۱۹۸

 ۴-محمدرضا خردمندی           ۵۳۲۰                                 ۲۳۲

۵-محمدرضا(فرید)خانجانی       ۴۸۱0                                ۲۴

 ۶-سپهر ایوانی                      ۲۴۴۰                                ۳۵۷

 ۷-صدر الدین صادقی               ۱۲۸۰                                ۵۰۳

 ۸-فرزین خانجانی                 ۴۳۰                                    ۶۸۱

 


 

                                                            سینگل بانوان

 نام و نام خانوادگی              امتیاز                          رده بندی

۱-سحرزمانیان                   ۴۳۲۰                                   ۲۴۰

۲-نگین امیری پور              ۴۱۳0                                   ۲۴۴

۳-ثریا آقایی                      ۲۲۹0                                   ۳۲۱

۴-سارا دلاوری                   ۲۲۰۰                                 ۳۲۶

۵-صابره کبیری                  ۱۸۸0                                  ۳۵۱

۶-آرام سجادی                  ۱۲۸۰                                   ۳۹۹

۷-یثرا بیگی                      ۱۲۸۰                                   ۳۹۹

                   


                 

دوبل مردان

   نام و نام خانوادگی              امتیاز                              رده بندی                          

۱)علی شاه حسینی               ۶۷۵۰                              ۱۵۲

محمدرضا خردمندی                           

  

۲)علی شاه حسینی               3610                              ۲۳۸

فرید خانجانی

 

۳)فرید خانجانی                        ۳۲۱۰                              ۲۵۱

وسروش اسکندری 

                                         


دوبل بانوان

 

   نام و نام خانوادگی              امتیاز                              رده بندی                          

۱-نگین امیری پور               ۷۴۴۰                                   ۱۱۰

و سحر زمانیان

۱-ثریا آقایی                         ۲۲۹۰                                   ۲۴۶

و یثرا بیگی

نویسنده مطلب: حامد کریمی

حامد کریمی

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...