يك دوره مسابقه بدمينتون دردو رده سني نوجوانان و جوانان درمشگين شهربرگزارشد

يك دوره مسابقه بدمينتون دردو رده سني نوجوانان و جوانان درمشگين شهربرگزارشد

يك دوره مسابقه بدمينتون دردو رده سني نوجوانان و جوانان درمشگين شهربرگزارشد

يك دوره مسابقه بدمينتون دردو رده سني نوجوانان و جوانان درمشگين شهربرگزارشد، به نقل از سايت اداره كل تربيت بدني اردبيل،يك دوره مسابقه بدمينتون دردو رده سني نوجوانان و جوانان درمشگين شهردرمورخه 24/1/90با شركت 30نفردرسالن ورزشي الزهرا برگزارشد كه نتايج آن به شرح ذيل مي باشد:1- رده سني نوجوانان مجيد فرجي اول وياشارمحرم زاده دوم،2- رده سني جوانان فرشيدعبدالحسين زاده اول و هادي آريانا دوم .ضمناً درپايان به نفرات برترهدايايي اهداء شد.

نویسنده مطلب: حامد کریمی

حامد کریمی

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...