گروه بندي مسابقات بدمينتون سوديرمن كاپ مشخص  شد

گروه بندي مسابقات بدمينتون سوديرمن كاپ مشخص شد

گروه بندي مسابقات بدمينتون سوديرمن كاپ مشخص  شد

گروه بندي مسابقات بدمينتون سوديرمن كاپ مشخص  شد، به نقل از سايت بدزين ،اين رقابتها  در اواخر ماه آينده در شهر كينگدائو چين برگزار مي شود،در گروه A رقابتهاتيم ژاپن كه به تازگي  رقابتهاي گراندپري استراليا را باموفقيت سپري  كرده با تيم چين ،بخت نخست قهرماني رقابتها و تيم آلمان همگروه است، در گروه Bرقابتها روسيه با قدرتهاي بدمينتون شرق آسيا،اندونزي و مالزي هم گروه است،در گروه Cرقابتها تيمهاي هند ،تايلند و تايوان در يك گروه قرار دارند،درگروه  Dكه گروه مرگ اين رقابتهاست، تيم كره فيناليست دوره قبلي اين رقابتها به همراه  تيم دانمارك بخت دوم قهرماني و تيم انگلستان در يك گروه قرار دارند.تيم دانمارك علي رغم شكست  در مرحله نيمه نهايي دودوره گذشته اين رقابتها ،در سيستم رنكينگ جديد فدراسيون جهاني بدمينتون در جايگاه دوم قرار دارد،هر سه اين تيمها قدرتهاي سنتي قسمت مختلط هستند،هرچند كه تيم كره در حال با زسازي تيمي هست و تيم دانمارك از مصدوميت با زيكنانش رنج مي برد.

نویسنده مطلب: حامد کریمی

حامد کریمی

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...