فدراسيون جهاني بدمينتون ،پوشيدن دامن براي بدمينتون بازان زن را اجباري كرد

فدراسيون جهاني بدمينتون ،پوشيدن دامن براي بدمينتون بازان زن را اجباري كرد

فدراسيون جهاني بدمينتون ،پوشيدن دامن براي بدمينتون بازان زن را اجباري كرد

ساينا نهوال از هندفدراسيون جهاني بدمينتون ،پوشيدن دامن براي بدمينتون بازان زن را اجباري كرد ،فدراسيون جهاني بدمينتون براي لباس بانوان بدمينتون باز قانون جديدي را وضع كرده كه بر اين اساس،همه بدمينتون بازان زن ملزم به پوشيدن دامن در رقابتها هستند،اين قانون از اول ماه مي امسال اجرا مي شود،با زيكنان همچنان مي توانند شلوارك بپوشند ،اما بايد روي ان دامن بپوشند،

نویسنده مطلب: حامد کریمی

حامد کریمی

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...