لين دان: رقابتهاي بدمينتون قهرماني آسيا برايم دستگرمي جهت مسابقات سوديرمن كاپ بود

لين دان: رقابتهاي بدمينتون قهرماني آسيا برايم دستگرمي جهت مسابقات سوديرمن كاپ بود

لين دان: رقابتهاي بدمينتون قهرماني آسيا برايم دستگرمي جهت مسابقات سوديرمن كاپ بود

 لين دان بر سكوي قهرماني آسيالين دان پس از قهرماني دررقابتهاي بدميينتون قهرماني آسياگفت كه اين مسابقات براي او دست گرمي براي رقابتهاي سوديرمن كاپ هست كه ماه آينده برگزار مي شود، در فينال رقابتهاي سينگل مردان لين دان ستاره بدمينتون چين با پيروزي بر هموطنش با ئو چونلاي ،ضمن كسب عنوان قهرماني ،ركورد بازيهاي رودررويش با اين حريف را بهبود بخشيده و به ركورد ۲۰ پيروزي در برابر ۵ شكست رساند،لين دان مي گويد: ما باهم مسابقات متعدادي راقبلاٌبرگزار كرديم و من خوشحالم كه هر دو ي ما ريتم بازي را در اين تورنمنت پيدا كرديم،ا ودر مورد نيامدن حريفن اصليش درراين رقابتها اضافه كرد،از آنجا كه حريفان اصلي خارجي من در اين رقابتها شركت نكردند، هم تيميم حريف اصلي من شد،من به تدريج فرم خوبم را در اين رقابتها پيدا كردم و من فكر مي كنم كه اين مهم ترين دستاورد من از اين رقابتهاست.

نویسنده مطلب: حامد کریمی

حامد کریمی

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...