اهدا خودرو جديد شركت پروتون به لي چونگ وي براي تقدير از دستاوردهاي اودر عرصه رقابتهاي بين المللي بدمينتون

اهدا خودرو جديد شركت پروتون به لي چونگ وي براي تقدير از دستاوردهاي اودر عرصه رقابتهاي بين المللي بدمينتون

اهدا خودرو جديد شركت پروتون به لي چونگ وي براي تقدير از دستاوردهاي اودر عرصه رقابتهاي بين المللي بدمينتون

دريافت سمبوليك سوييچ خودرو جديد شركت پروتون توسط لي چونگ ويشركت خودرو سازي پروتون براي   تقدير از  دستاوردهاي لي چونگ وي در عرصه رقابتهاي بين المللي بدمينتون ،به اوسوييچ مدل جديد خودرو توليدي اين شركت را  اهدا كرد، روز شنبه به صورت نمادين سوييچ اين خودرو از سوي محمد نظمي صاحب اين شركت كه همچنين رياست انجمن بدمينتون مالزي را بر عهده دارد اهدا شد.

نویسنده مطلب: حامد کریمی

حامد کریمی

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...