گرم كردن، سرد كردن و كشش

گرم كردن، سرد كردن و كشش

گرم كردن، سرد كردن و تمرينات كششي، مهمترين قسمت هر برنامه تمريني مي باشند اين مرتحل بدن شما را براي تغيير آماده مي كنند و بويژه از بروز آسيب جلوگيري مي كنند. لذا آگاهي از اين مراحل مي تواند كمك خوبي براي ورزشكاران باشد.                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دیدن متن کامل خبر به قسمت ادامه مطلب مراجعه کنید

گرم كردن:
 نبايد حالت استراحت، بلافاصله تمرين شديد را آغاز كنيد. صرف كمي زمان براي گرم كردن بدن و عضلات، پيش از شروع تمرين شديد از اهميت بالايي برخوردار است. با تخصيص كمي زمان براي گرم كردن و تنظيم آرام بدن، از بروز آسيب مفاصل و ماهيچه هايتان جلوگيري مي كنيد و همچنين فشار كمي را به قلبتان وارد مي آوريد. بنابراين هنگاميكه در ابتدا، بدن خود را گرم مي كنيد، ورزش براي شما آسانتر خواهد بود و از آن لذت بيشتري مي بريد.
مي توانيد با هرگونه حركت ساده و راحت، بدن خود را گرم كنيد. اغلب مردم بدن خود را با حركات خاص خودشان و با سرعت آرام گرم مي كنند. مثلاً اگر قصد دوندگي داريد مي توانيد براي گرم كردن كمي راه برويد.

سرد كردن:
صرف كمي زمان براي سرد كردن بدن به منظور بازگشت به وضعيت تنفس و ضربان معمولي حائز اهميت است. عمل سرد كردن بدن كه عكس عمل گرم كردن است بايد آرام آرام بدن شما به وضعيت استراحت باز مي گرداند. اگر بدن خود را سرد نكنيد، فشار خوني شما به سرعت پايين مي آيد و باعث سرگيجه يا منگي شما مي گردد. همچنين مي تواند باعث ناهماهنگي در ضربان قلب گردد كه بسيار خطرناك است. با كم كردن سرعت تمرين، بدن خود را سرد كنيد اما آنرا كاملاً متوقف نكنيد. حدود 5 دقيقه يه اين سرعت كم ادامه دهيد و آرام آرام هر يك تا دو دقيقه سرعت خود را كاهش دهيد تا اينكه كاملاً براي توقف تمرين آماده شويد.
 
تمرينات كششي را فراموش نكنيد:
پس از گرم كردن بدن و همچنين پس از سرد كردن، حركات كششي را انجام دهيد تا به ماهيچه هاي خوند كمك كنيد كه به وضعيت مناسب بازگردند. (پيش از گرم كردن، حركات كششي انجام ندهيد!) . انجام حركات كششي بعد از ورزش بسيار موثر است زيرا هنگامي كه ماهيچه هايتان گرم هستند، بسيار انعطاف پذير مي باشند. انجام اين كار به شما در جلوگيري از وارد آمدن آسيب در تمرينات بعدي كمك مي كند.
هنگاميكه حركات كششي را انجام مي دهيد، بايد كشيدگي ملايمي را در عضلات خود احساس كنيد. نبايد در عضلات و مفاصل خود دردي را احساس كنيد. اگر چنين دردي را احساس كرديد از ميزان كشيدگي عضلات خود بكاهيد. بدون حركت دادن عضلات، هر كدام از حركات كششي را به مدت 10 تا 20 دقيقه نگه داريد. در طول حركات كششي، جست و خيز نكنيد! انجام اين كار مي تواند منجر به پارگي عضلات شود. و به خاطر داشته باشيد كه درست تنفس كنيد تا اكسيژن به عضلات شما برود و بتوانيد به آرامي حركات كششي را انجام دهيد.

بعضي از گروههاي عضلاني كه براي انجام حركات كششي داراي اهميت هستند، عبارتند از :

حركات كششي عضلات پشت ران:
يكي از پاها را جلوتر از پاي ديگر قرار داده و در حاليكه پاي عقبتر كمي خميده است، آنرا بكشيد. پايي را كه عقبتر قرار دارد كمي خميده كنيد و به آرامي بدن را به سمت عقب بكشيد. لگن شما بايد به سمت جلو باشد. قسمت فوقاني بدن را صاف كنيد و اين حركت را به مدت 10 تا 20 ثانيه نگه داريد.
سپس حركت را براي طرف ديگر بدن تكرار كنيد.
بايد كشش را در قسمت فوقاني پايي كه كشيده ايد، احساس كنيد (در قسمت فوقاني ساق پا و ران) .
نكته: پاي ديگر شما در حاليكه خميده قرار گرفته است ، احتمالاً دچار خستگي مي شود. بنابراين وزن بدن خود را بطور متعادل بر روي آن نگه داريد. 

 
حركات كششي عضلات كشاله ران:
در حالت ايستاده پاهاي خود را به اندازه كافي از هم باز كنيد. در حاليكه يكي از زانوهاي خود را كمي خم كرده ايد وزن بدن خود را به يك طرف بدن متمايل كنيد. اجازه ندهيد كه زانوي شما بيش از زاويه مچ پايتان خم شود، به عبارت ديگر بايد بتوانيد از بالا به راحتي انگشتان پايتان را ببينيد. كشش را بايد در پاي مخالف كه در حالت كشيده قرار گرفته است، احساس كنيد. كف هر دو پا بايد روي زمين و نوك انگشتان به سمت جلو باشد. حركت را 10 تا 20 ثانيه نگه داريد و سپس آنرا براي پاي ديگر تكرار كنيد.
 

حركات كششي عضلات پشت بازو:
يكي از آرنجهايتان را در عرض سينه به سمت شانه مقابل بكشيد. با استفاده از دست ديگر، آرنج خود را به شانه نزديك كنيد. حركت را 10 تا 20 نگه داريد و آنرا براي دست ديگر تكرار كنيد.
روش جايگزين:
يكي از دستهاي خود را بالا سرتان بكشيد سپس آنرا به سمت شانه مقابل بكشيد. با استفاده از دست ديگر، آرنج خود را به شانه نزديك كنيد. حركت را 10 تا 20 ثانيه نگه داريد سپس آنرا براي طرف ديگر تكرار كنيد. كشيدگي را بايد در قسمت پشت بازوي خود احساس كنيد.
 
حركات كششي عضلات سريني:
در حالت ايستاده يكي از پاهايتان را در جلو قرار دهيد و وزن خود را بطور مساوي بر روي هر دو پا تقسيم كنيد.
هر دو پا را كمي خم كنيد و پاشنه پاي عقبي را از روي زمين بلند كنيد. لگن خود را به سمت جلو بكشيد طوريكه كم شما كاملاً صاف قرار گيرد. (براي حفظ تعادل مي توانيد به ديوار يا يك ستون تكيه دهيد).
حركت را 0 تا 20 ثانيه نگه داريد سپس آنرا براي طرف ديگر تكرار كنيد. كشيدگي را بايد در قسمت جلوي ران و عضلات شكم احساس كنيد.
 

حركات كششي عضلات جلوي ران:
روي يك پا بايستيد و براي حفظ تعادل چيزي را بدست بگيريد. پاي ديگر را به سمت پشت جمع كنيد. زانوي آن پا را به سمت پايين نگه داريد و آنرا با فشار آرام بالا بكشيد. نياز به كشش كامل پا به سمت پايين نيست. اگر احساس درد و كشيدگي بيش از حد داريد، احتمالاً فشار بيش از حد به مفصل زانو وارد مي آوريد.
حركت را 10 تا 20 ثانيه نگه داريد سپس آنرا براي پاي ديگر تكرار كنيد. كشيدگي را بايد در قسمت جلوي ران خود احساس كنيد. 

 
حركات كششي عضلات سرشانه و سينه:
انگشتان خود را در پشت كمر به هم حلقه كنيد، طوريكه كف دست به سمت بالا باشد، دستهاي خود را به سمت پايين بكشيد و در اين حالت شانه هايتا را از پشت به هم نزديك كنيد و سينه را به جلو حركت دهيد. اين حركت را 10 تا 20 ثانيه نگه داريد. كشيدگي را بايد در عضلات سرشانه و شينه احساس كنيد.

نویسنده مطلب: حامد کریمی

حامد کریمی

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...