قهرمانان رقابتهاي بدمينتون گراندپري مالزي مشخص شدند

قهرمانان رقابتهاي بدمينتون گراندپري مالزي مشخص شدند

قهرمانان رقابتهاي بدمينتون گراندپري مالزي مشخص شدند

 

كيئن كيت كو تان بون هئونگ از مالزيقهرمانان رقابتهاي بدمينتون گراندپري مالزي مشخص شدند، در قسمت سينگل مردان ،لي چونگ وي نفر اول رنكينگ جهاني در كشورش بر بائو چونلاي از چين با نتايج ۲۱-۹و ۲۱-۱۹ غلبه كرد ،در فينال سينگل زنان ، وانگ زين از چين بر ساينا نهوال بخت نخست قهرماني رقابتها در سه گيم و با نتايج ۱۳-۲۱،۲۱-۸و ۲۱-۱۴ غلبه كرد، در دوبل زنان تيم ميوكي مائدا و ساتو كو سوئتسونا از ژاپن بر هموطنانشان ،شيزوكو ماتسو و مامي نايتو با نتايج ۲۱-۱۸و ۲۱-۱۳ غلبه كردند،در دوبل مردان تيم كيئن كيت كو و تان بون هئونگ از مالزي بر تيم آلون يوليانتو و هندرا آپريدا از اندونزي با نتايج ۲۱-۱۶و ۲۱-۷غلبه كرده و دومين مدال طلاي ميزبان را به ارمغان آوردند،درمختلط تيم تانتووي احمد و ليليانا ناتسير از اندونز ي بر تيم چان پن سونگ و گوه ليو يينگ از مالزي با نتايج ۱۸-۲۱،۲۱-۱۵و ۲۱-۱۹ غلبه كردند.

نویسنده مطلب: حامد کریمی

حامد کریمی

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...