شعار تيم ملي بدمينتون چين دررقابتهاي سوديرمن كاپ:غرور با عث سقو ط است

شعار تيم ملي بدمينتون چين دررقابتهاي سوديرمن كاپ:غرور با عث سقو ط است

شعار تيم ملي بدمينتون چين دررقابتهاي سوديرمن كاپ:غرور باعث سقو ط است

لين دان در حال تمرين برا ي آماده شدن جهت رقابتهاي سوديرمن كاپغرور با عث سقو ط است،اين شعار شعار تيم ملي چين در رقابتهاي سوديرمن كاپ امسال هست، به نقل از سايت رسمي رقابتها،تيم چين با هفت عنوان قهرماني و سه عنوان قهرماني متوالي دراين رقابتها وكسب هر پنج عنوان قهرماني دررقابتهاي جهاني سال گذشته،هيچگاه پيش از آغاز رقابتهاي سوديرمن كاپ اين همه افتخارنداشته است.لي يونگ بو مربي تيم ملي بدمينتون چين مي گويد:دررقابتهاي اين دوره سوديرمن كاپ امسال رقباي قوي زيادي وجودددارند و تيمهاي دانمارك ،اندونزي ،مالزي ،كره به اندازه كافي خوب هستند كه عنوان قهرماني را كسب كنندوژاپن و تايلند با قدرت برخاسته اند،تيم ملي بدمينتون در حا ل آماده سازي خود براي يك تورنمنت سخت است.

نویسنده مطلب: حامد کریمی

حامد کریمی

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...