چهارمين عنوان قهرماني متوالي تيم بدمينتون چين دررقابتهاي بدمينتون سوديرمن كاپ

چهارمين عنوان قهرماني متوالي تيم بدمينتون چين دررقابتهاي بدمينتون سوديرمن كاپ

چهارمين عنوان قهرماني متوالي تيم بدمينتون چين دررقابتهاي بدمينتون سوديرمن كاپ

 

تيم چين پس از كسب عنوان قهرماني رقابتهاتيم چين براي چهارمين بار متوالي به عنوان قهرماني رقابتهاي بدمينتون سوديرمن كاپ دست يافت ،در فينال اين رقابتها تيم چين در برابر دانمارك با نتيجه قاطع ۳-۰ به برتري دست يافت ،تا با رديگر به عنوان قهرماني رقابتها دست يا بد،پيتر گيد با زيكن ۳۴ ساله بدمينتون دانمارك  كه قبل از شروع رقابتها اميدوار بود كه با تيم چين و لين دان در فينال ديدار كند ،در دو گيم و با نتايج ۲۱-۱۶و ۲۱-۱۱ مغلوب اين ستاره بدمينتون چين شد، او بعد از با زي گفت كه شكست تيم بدمينتون چين در خاكش تقريباٌ غير ممكن است،در با زي دوبل تيم كاي يون و فو هايفنگ در گيم و با نتايج ۲۱-۱۷و ۲۱-۱۳ بر تيم كارستن وموگنسن و يو ناس راسموسن غلبه كردند،درررقابت مخنتلط تيم ژو چن و ما جين از چين در برابر يواخيم نيلسن و كريستينا پدر سن  قرار گرفته ود ردو گيم و با نتايج مشابه ۲۱-۱۴ به برتري دست يافتند.

نویسنده مطلب: حامد کریمی

حامد کریمی

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...