ميزباني رقابتهاي اوبر كاپ و توماس كاپ سال ۲۰۱۲ پاداش چين براي سازماندهي خوب رقابتهاي سوديرمن كاپ

ميزباني رقابتهاي اوبر كاپ و توماس كاپ سال ۲۰۱۲ پاداش چين براي سازماندهي خوب رقابتهاي سوديرمن كاپ

ميزباني رقابتهاي اوبر كاپ و توماس كاپ سال ۲۰۱۲ پاداش چين براي سازماندهي خوب رقابتهاي سوديرمن كاپ

پس از آنكه تيم چين رقابتهاي بدمينتون سوديرمن كاپ را به نحوشگفت انگيزي ميزباني كرد،ميزباني  رقابتهاي اوبر كاپ و توماس كاپ سال ۲۰۱۲ به عنوان پاداش به اين تيم  واگذار شد، به نقل از سايت بدزين ميزباني اين رقابتها معظم يه  شهر ووهان كه پايتختت استان هوبئي چين ميبا شد واگذار شده است،ديگر پيشنها د ميزباني اين رقابتها متعلق به اندونزي بود.

 

 

 

 

........

نویسنده مطلب: حامد کریمی

حامد کریمی

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...