قهرمانی چین در قابتهای تیمی بدمینتون قهرمانی جهان در هردو بخش بانوان و آقایان

قهرمانی چین در قابتهای تیمی بدمینتون قهرمانی جهان در هردو بخش بانوان و آقایان

قهرمانی چین در قابتهای تیمی بدمینتون قهرمانی جهان در هردو بخش بانوان و آقایان

وانگ ییهان از چینتیم چین عنوان قهرمانی هردو بخش را در رقابتهای تیمی بدمینتون زنان و مردان جهان کسب کرد،در رقابتهای تیمی آقایان،تیم  چین در فینال با قاطعیت و با نتیجه سه بر صفر برکره جنوبی غلبه کرد،در این رقابت لین دان با نتایج ۲۱-۱۴ و ۲۱۱-۱۷ بر لی هیون ایل غلبه کرد،چن لانگ بر شون وان هو با نتایج ۲۱-۹و ۲۱-۱۳ پیروز شد و تیم کای یون و فو هایفنگ بر تیم کیم سا رانگ و لی یونگ دائه با نتایج ۲۱-۱۶ و ۲۵-۲۳ غلبه کردند،در قسمت بانوان نیز تیم چین با کره در فینال روبرو شد که سه برصفر به پیروزی رسیدند،وانگ ییهان در دیداری دشوار بر سونگ جی هیون ۱۴-۲۱، ۲۲-۲۰و ۲۱-۱۳ غلبه کردتا انتقام فشکست در فینال رقابتهای سوپر سری را بگیرد،وانگ زین با نتایج ۲۱-۱۰ و ۲۱-۱۶ بر بائه یون جو غلبه کرد و تیم یو یانگ و وانگ پیائو لی از چین برتیم  کیم مین جونگ و ها جونگ اون با نتایج ۲۱-۱۵و ۲۱-۱۳ غلبه کرد تا انتقام شکست دوره قبل رقابتها را از کره ای ها بگیرند.

نویسنده مطلب: حامد کریمی

حامد کریمی

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...